Επιθυμούμε να πληροφορήσουμε τους παραγωγούς, ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο δίκτυο παγίδευσης της εταιρείας παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις δάκου και μύγας της μεσογείου. Αυτό εξηγείται από την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών, σε αντίθεση με αυτές της θερινής περιόδου.

Υπενθυμίζουμε σε όσους παραγωγούς έχουν αναρτήσει τις παγίδες τους στην έναρξη του καλοκαιριού ότι αυτήν την περίοδο θα πρέπει να προβούν σε συμπληρωματική ανάρτηση.