Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας αλλά και τους υπόλοιπους ελαιοπαραγωγούς ότι στο δίκτυο παγίδων παρακολούθησης του δάκου της εταιρείας σε όλη την Κρήτη, παρατηρείται πρωτανδρία και αυξημένοι πληθυσμοί. Είναι η πρώτη γενιά της καλλιεργητικής περιόδου, η λεγόμενη εγκαθιδρυτική. Παράλληλα, έχουμε πήξη πυρήνα στις περισσότερες περιοχές. Αυτό υποδεικνύει το συντονισμό της ωρίμανσης του ελαιοκάρπου και της γενιάς του δάκου, δηλαδή, η αύξηση του πληθυσμού του εντόμου συμβαίνει παράλληλα με την αύξηση της δεκτικότητας του ελαιοκάρπου σε προσβολές.

Οι προαναφερθείσες συνθήκες είναι ιδανικές για τη δυναμική του πληθυσμού του δάκου, ενώ ο καύσωνας, λόγω αυξημένης υγρασίας τις πρωινές και βραδινές ώρες, μόνο μικρό περιορισμό αυτής της δυναμικής μπορεί να προκαλέσει.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους παραγωγούς για ανάρτηση της Δακοφάκας.

Υπενθυμίζουμε ότι η Δακοφάκα είναι ένα ετοιμόχρηστο δόλωμα, που δρα άμεσα και λειτουργεί σαν ένας συνεχής δολωματικός ψεκασμός, χωρίς όμως να αφήνει υπολείμματα στο τελικό προϊόν ή στο περιβάλλον. Είναι κατάλληλη για χρήση στη συμβατική, την ολοκληρωμένη και τη βιολογική γεωργία, σύμφωνα με τον κανονισμό 847/2007 της ΕΕ. Χρησιμοποιεί τρεις τρόπους προσέλκυσης του εντόμου: το εξωτερικό χρώμα, την υγρασία και τα τροφικά ελκυστικά. Για την εξόντωση του εντόμου χρησιμοποιείται ως δραστική ουσία η δελταμεθρίνη, εμποτισμένη στην εξωτερική επιφάνεια της παγίδας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή φαίνονται κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της καταπολέμησης με αμφίβολες ή παρωχημένες μεθόδους, η Δακοφάκα είναι ο αποτελεσματικότερος και φιλικότερος προς το χρήστη και το περιβάλλον τρόπος καταπολέμησης του δάκου.