Δελτίο 09/2017

Επιθυμούμε να πληροφορήσουμε τους παραγωγούς, ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο δίκτυο παγίδευσης της εταιρείας παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις δάκου και μύγας της μεσογείου. Αυτό εξηγείται από την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών, σε αντίθεση με αυτές της θερινής...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/2017

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας αλλά και τους υπόλοιπους ελαιοπαραγωγούς ότι στο δίκτυο παγίδων παρακολούθησης του δάκου της εταιρείας σε όλη την Κρήτη, παρατηρείται πρωτανδρία και αυξημένοι πληθυσμοί. Είναι η πρώτη γενιά της καλλιεργητικής περιόδου, η...

HORIZON 2020

VIOTRAP PROJECT DAKOFAKA, in its effort to remain a key innovator in the European bio-pesticides sector, has recently concluded VIOTRAP Project (Phase 1). The Project has been financially supported by the European Commission.   Background & Rationale VIOTRAP...