Dakofaka

Parodos Ntostogiefski
Ag. Georgios, Amfithea
71410, Heraklion, Greece
Tel.:+302810317653

Contact us

4 + 12 =

Contact Information

Evriklis Th. Fitsakis

Address: Parodos Ntostogiefski,
Ag. Georgios, Amfithea
71410 Heraklion, Creta, Grecia

Tel: +302810317653

Fax: +302811103066

E-mail: info@dakofaka.com

Open : Monday – Friday, 08:00 – 16:00

This post is also available in: Greek, French, Italian, Spanish